Verdensmål for begyndere: Èndagskursus for Bygherreforeningen

Verdensmål for begyndere: Èndagskursus for  Bygherreforeningen Verdensmål for begyndere: Èndagskursus for  Bygherreforeningen

Verdensmål:

  • 9 - Industry, Innovation and Infrastructure
  • 11 - Sustainable Cities and Communities
  • 12 - Responsible Consumption and Production

I kurset ’Verdensmål for begyndere’ fik deltagerne fra Bygherreforeningen indgående kendskab til målene i sin helhed samt en introduktion til, hvordan man som bygherre kan skabe en enkel proces for sit arbejde med Verdensmålene.

Bygge- og anlægssektoren er i stigende grad blevet bevidst om sit ansvar. Men hvordan kan man som bygherre arbejde konkret med verdensmålene i sin organisation og omsætte målene til praksis?

 

Det spørgsmål spurgte Bygherreforeningen sig selv om, da de i efteråret bad Hansen & Ersbøll Agenda dele ud af vores Verdensmålsviden til en kursusdag for byggebranchen.

 

Agenda-teamet udviklede forløbet som en ’endags-masterclass’ med fokus på bygherrernes konkrete muligheder for at få Verdensmålene integreret i deres arbejde.

 

Verdensmål for Begyndere

I kurset ’Verdensmål for begyndere’ fik deltagerne indgående kendskab til målene i sin helhed. De fik ligeledes en introduktion til, hvordan man som bygherre kan skabe en enkel proces for sit arbejde med Verdensmålene.

 

Lotte Hansen valgte at sætte fokus på byggerådgiveraftalen, da det er her bygherren kan stille krav til, hvordan der skal bygges, og hvilke hensyn, der skal tages undervejs. Kurset introducerede nulpunktsvurderinger og værktøjer til at engagere medarbejdere, kunder og andre stakeholders i processen.

 

En af de interessante læringer, der kom ud af dagens arbejde var, at fokus i branchen meget ofte ender på ’klassikere’ som varme, energi og materialer, mens kravene til mennesker og natur er få. Her gik det op for flere deltagere, at nogle gange må man gerne tænke kreativt. Så hvis man eksempelvis beder om ’levende hegn’, er de ofte meget billigere og bedre for biodiversiteten.

 

Anne Christine Busch, der er chefkonsulent i Bygherreforeningen, fortæller, at de hev Lotte ind til opgaven, som underviser grundet hendes evne til at forvandle de store visioner i FN til konkrete og letforståelige værktøjer skræddersyet til målgruppen:

”Lotte er eminent til at folde de store politiske visioner ud og bryde dem ned til konkrete tiltag og hverdagsopgaver i virksomheden. Hun gør det klart for deltagerne, hvordan de med målepunkter og strategisk afsæt kan forankre indsatsen i virksomheden. Derudover er hun jo en erfaren kommunikatør med forståelse for organisatorisk kompleksitet, så hun ved også, hvordan man kommunikerer den bæredygtige indsats til omverdenen”, fortæller hun.

 

Fra kursus til masterclass

Verdensmålskurset, som vi afholdt for bygherreforeningen, introducerede deltagerne til det grundlæggende arbejde med Verdensmålene. Med dette kursus, får du identificeret, hvad din organisation allerede gør rigtigt i dag, og du får sat fokus på de Verdensmål, hvor din organisation har størst impact. Du går ikke fra kurset med en konkret handlingsplan i hænderne. Er du interesseret i dette, anbefaler Hansen & Ersbøll Agenda en Verdensmålsmasterclass bestående af tre moduler henover en periode på tre- seks måneder inkl. hjemmearbejde med sparring mellem hvert modul.

Til en Verdensmålsmasterclass får du kvalificeret din samfundsagenda og dine implementeringsplaner. Du får udviklet kommunikations- og outreachplan for at få medarbejdere, kunder og stakeholders med i værdiskabelsen.