affald danmark - Hansen & Ersbøll Agenda

affald danmark

Overview

Udfordring

For første gang i branchens historie ønskede formandsgruppen en vision som oplæg til en stærkere profil og en politisk platform at tale ud fra. Branchen ville gerne gå fra at være reaktiv til proaktiv på deres eget området, men det er ikke omkostningsfrit at sætte retning på sin faglighed.

Strategi

Hansen Agenda gennemførte en visionsproces, hvor alle branchens mere eller mindre udtalte sandheder blev vendt og drejet og som følge deraf forkastet eller udbygget. Branchen valgte i processen at tage et proaktivt ansvar både for sin egen udvikling og for at være en aktiv og ansvarlig del af samfundsudviklingen i bæredygtig retning. Gennem hele processen har formålet været at udarbejde en vision, som affald danmarks medlemmer kan bakke op om. Det var vel og mærke medlemmer, hvis interesser strittede i alle og modsatrettede retninger. Derfor har fokus især været på at skabe den nødvendige forankring af affaldsvisionen blandt medlemmerne og dernæst skabe enighed om udvalgte fokusområder for affald danmark i fremtiden.

Konkrete ydelser

  • Løbende afholdelse af workshops indeholdende oplæg og øvelser, der har til formål at skabe fælles referenceramme for visionen blandt affald danmarks medlemmer
  • Løbende afholdelse af strategimøder med affald danmarks sekretariat
  • Kontakt til ledende politikere og fagfolk med henblik på at udvikle visionen og at gøre den så visionær og imødekommende over for andre aktører og brancher som mulig
  • Godkendelse i bestyrelse
  • Udarbejdelse af vision og delvisioner, hvori affald danmarks fælles mål for fremtiden formuleres
  • Udarbejdelse af tekst til pamflet med vision og delvisioner, som skal offentliggøres primo 2012

Resultat

Størstedelen af affald danmark er i dag fusioneret med Renosam til Dansk Affaldsforening, men den proaktive agendasættende rolle er dog gået i arv. Og Dansk Affaldsforening er i dag meget optaget af at være proaktiv part i de store beslutninger, der i disse år tages om fremtidens ressourcehåndtering. Både i dansk, europæisk og globalt regi.

Latest Projects |

Cookies hjælper os med at forbedre oplevelsen af hjemmesiden. Ved brug af sitet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere.
Luk banner
x