KEA - Københavns Erhvervsakademi - Hansen & Ersbøll Agenda

KEA – Københavns Erhvervsakademi

Overview

Udfordring

Hvordan kan man som uddannelsesinstitution selv være med til at sætte dagsordenen – og bruge denne til at tiltrække nye studerende? Erhvervsakademisektoren har været og er stadig på vej gennem en større forandringsproces, hvor rammevilkårene for og offentlighedens syn på erhvervsakademierne ændrer sig. KEA har sat sig for at være katalysator for denne udvikling og bruge den til at skabe større synlighed, råderum og positionere sig.

Strategi

KEA tilbyder rigtig mange af de ting, der bliver efterspurgt på uddannelsesfronten. Strategien tager derfor udgangspunkt i at tydeliggøre dette og udbrede kendskabet hertil mest muligt blandt relevante stakeholders. Det være sig både i form af eksterne partnerskaber med fx arbejdsmarkedsparter og FCK, såvel som specifikke presseindsatser, der sætter fokus på fx internationale samarbejder og høje optagelsestal. Samtidig med at KEA via en proaktiv strategi er i stand til at spotte, hvornår man kan bidrage med noget i en eksisterende debat, og hvornår man kan sætte sin egen dagsorden på et givent emne.

Målet er her at kvalificere kommunikationen, så den står mål med de ønsker, man har som organisation. I en række workshops har vi i samarbejde med KEA fundet frem til de indsatspunkter, man vil fokusere på, både i intern og ekstern kommunikation.

Konkrete ydelser:

  • Workshops i journalistisk produktion, budskaber, intern kommunikation og agendasetting
  • Strategi for journalistisk produktion
  • Rådgivning og eksekvering indenfor agendasetting af ønskede tematikker
  • PR
  • Workshop i intern kommunikation
  • Løbende rådgivning

Resultat
Ved en proaktiv strategi sikres en god positionering og et bredt kendskab til KEA blandt både de primære stakeholders og den brede befolkning. Ved fx at promovere de internationale samarbejder, de høje optagelsestal mv. bliver det ”sejt” at gå på KEA for den pågældende unge, samtidig med det interne kommunikationsfokus i højere grad gør medarbejderne til medafsendere og ambassadører af KEA’s brand. Samtidig med at et kontinuerligt fokus på KEA og erhvervsakademisektorens samfundsfunktion og værdi gør det bredt anerkendt at læse eller arbejde der, og forbedrer rammevilkårene.

I samarbejdet mellem Hansen Agenda og KEA er det lykkedes at sætte strategisk ind omkring kommunikationen. KEA har markeret sig i samfundsdebatten og formidler klart egne historier på udvalgte områder, og positionerer sig som eftertragtet uddannelsesinstitution.

Latest Projects |

Cookies hjælper os med at forbedre oplevelsen af hjemmesiden. Ved brug af sitet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere.
Luk banner
x