Fremtidens holdninger til til mennesker med handicap

Fremtidens holdninger til mennesker med handicap

20. juni 2014 7:44 Ingen kommentarer 0

78 % af adspurgte skolebørn har ikke noget imod at sidde ved siden af en person i kørestol. Det gælder til gengæld kun 42 %, når det kommer til at sidde ved siden af en spastiker, og 27,2 % på arbejdsmarkedet er bekymrede for, at arbejdsbelastningen bliver større, hvis de får en kollega med et handicap. 

Holdninger til mennesker med handicap er generelt positive, men når det kommer til at indtænke den mangfoldighed og ressource, som mennesker med handicap udgør, er vi i resten af samfundet straks noget mere forbeholdne.
”Handicap er ikke en udfordring eller en særskilt ressource i sig selv. Det er et vilkår.”
Sådan fik Søren Møller, formand for DGI, fremført sin præmis for, hvorfor han mener, vi skal indtænke mennesker med handicap i samfundet til debatten om fremtidens holdninger til handicap lørdag morgen på Folkemødet. En bunke guldbarrer var det syn, der mødte det veloplagte publikum foran teltet til Det Centrale Handicapråds debat, hvor både paneldeltagere og publikums input blev indsamlet til regeringens holdningsstrategi på handicapområdet. For hvordan får vi sat de ressourcer, som mennesker med handicap kan udgøre, i spil? Hvorfor gå glip af de 10 mia. ekstra kr., som guldbarrerne repræsenterede, vi kunne få i statskassen ved at få 6000 mennesker med handicap i arbejde over de næste 10 år?
Handicap1
Panelet præsenterede deres forskellige visioner til holdningsstrategien, og publikum deltog aktivt i at udfordre, rose og kommentere dem – folkemødedeltagere, der talte alle fra Dansk Blindesamfund over en forælder til et barn med handicap til Den danske Spejderbevægelse.
Som ekstra indspark, udover det engagerede publikums kommentarer, havde DCH og Hansen Agenda afholdt to pop-up arrangementer rundt om på pladsen forud for debatten, hvor folkemødedeltageres holdninger til mennesker med handicaps deltagelse i digitaliseringen og på arbejdsmarkedet blev indhentet på video og vist til debatten.
Ét var fælles i alle paneldeltagere og publikums kommentarer – vores samfund har brug for at indtænke den mangfoldighed, mennesker med handicap udgør, for at alle kan drage nytte af den.
”Vi må gøre op med tabuet ’at have et handicap’, for mennesker med handicap udgør en vigtig ressource i vores samfund. Holdningsændringen er et fælles ansvar, der sørger for, at vi kan komme til at bidrage,” fastslog Sigrid Stilling Netteberg, næstformand for Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH). Hun understregede til sidst også det store medansvar, der ligger hos mennesker med handicap selv.
”Hvis det her skal lykkes, ligger der også en stor opgave for mennesker med handicap i at tage ansvar og løfte en del af slæbet. Og det er vigtigt, at de tager det på sig.”
Hvad: Paneldebat om holdninger til mennesker med handicap
Paneldeltagere: Tue Byskov Bøtkjær, formand DCH, Michael Wichmann Pedersen, projektleder ISS, Sigrid Stilling Netteberg, næstformand SUMH, Ole Glahn, KL og Søren Møller, formand DGI.
Ordstyrer: Lotte Hansen
Kunde: Det Centrale Handicapråd
Formål: At få inputs til regeringens holdningsstrategi for fremtidens holdninger til handicap og cementeret DCH som en dialog- og debatskabende aktør på området.
Og hvad fik vi så ud af det?: Vi fik en række inputs, som DCH kan gå videre med til regeringens holdningsstrategi for fremtidens holdninger til handicap fra både panel og et aktivt deltagende publikum samt gjort opmærksom på DCH blandt folkemødedeltagerne ved pop-up arrangementerne.
handicap3

0

Cookies hjælper os med at forbedre oplevelsen af hjemmesiden. Ved brug af sitet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere.
Luk banner
x