Hansen & Ersbøll Agenda søger en ESG specialist som brænder efter at få bæredygtig forreningsimpact

Hansen & Ersbøll Agenda søger en ESG specialist som brænder efter at få bæredygtig forreningsimpact Hansen & Ersbøll Agenda søger en ESG specialist som brænder efter at få bæredygtig forreningsimpact

Verdensmål:

  • All Goals

En person som allerede nu har sat sig godt ind i nye og kommende ESG krav til en bredere gruppe af danske virksomheder, og som forstår at omstillingen er en strategisk øvelse, der starter i topledelsen og forankres i forretningen og dens potentialer for at skabe bæredygtig impact. Du har sandsynligvis en uddannelse, der har klædt dig godt på til jobbet, og du har arbejdet dedikeret inden for ESG området i en virksomhed eller konsulenthus i 3-4 år, ideelt inden for den finansielle verden.

 

Du har formegentlig indsigt i hvad kravene til CSRD betyder for både de virksomheder der er omfattet og deres underleverandører og ansatte. Du har måske siddet i den finansielle sektor og forhold dig til artikel 8 og artikel 9 og arbejdet medudvikling af jeres organisation.

Du er en god kommunikator, og formidler både skriftligt og mundtligt, og du er kendt for at gøre selv komplekse ESG krav og problemstillinger tilgængelige, relevante og praktisk omsættelige for dine interne og potentielt eksterne kunder.

 

Hos os for du får en tværgående rolle på tværs af vores kunderejse og teams som medudvikler og faglig garant for kvaliteten og impacten af vores ydelser, og som faglig ESG kunderådgiver.

 

Vi ser os selv som et af Danmarks stærkeste huse når det kommer til viden og redskaber til  forretningsdrevet strategisk bæredygtig omstilling. Vi søger hele tiden at holde os ajour i forhold til de mange nye ESG krav og forventninger der stilles til virksomheder, deres ledelser, bestyrelser og investorer, og vi har udviklet en unik og involverende tilgang til at lave væsentlighedsanalyser, identificere bæredygtige forretningspotentialer, udvikle og forankre bæredygtige forretningsstrategier internt og i leverandørleddet, herunder at mobilisere stakeholders og sikre eksekvering gennem partnerskaber.

 

Vi er på en vækstrejse og det bliver du en central brik i. Som ESG specialist med en altid ajourført viden om eksisterende, nye og kommende ESG krav og trends, får du en central rolle i at sikre at vores kunder får det nødvendige vidensbaserede fundament til at tage ejerskab til den bæredygtige omstilling, og som forudsætning for at sætte en forretningsdrevet ambition om at komme styrket videre i en verden i forandring. Du får hos os muligheden for at lære og udvikle din evne til at rådgive på et højt strategisk niveau med sparring fra partnere og kolleger.  

 

Vi søger en profil som kan sætte hak ved følgende kvalifikationer:

  • Bred ESG forståelse, herunder et robust professionelt fundament indenfor ESG lovgivning, krav og standarder, og gerne med erfaring inden for taksonomi, væsentlighedssanalyse, CSRD, bæredygtige strategier mm, som du har haft muligheden for at omsætte i praksis igennem de seneste 3-4 år
  • Ideelt en god forståelse for den finansielle sektor, og hvordan denne sektor skal være motoren for den bæredygtige omstilling
  • En stor interesse og lyst til at holde dig grundigt ajour inden for ESG området, og evnen til at formidle din viden til kolleger og HEAs kunder så det kan omsættes til ydelser og forretningsdreven impact
  • Et reelt ønske om at styrke din personlige impact gennem din ESG viden og kompetence
  • Dokumenterede evner inden for mundtlig og skriftlig formidling og kommunikation
  • Dokumenterede erfaringer inden for projektledelse
  • Som person er du struktureret og god til at holde overblikket – også når der er travlt – og du går til opgaven med et stærkt og roligt service-gen gerne tilsat god humor og evne til at sprede god stemning på kontoret
  • Du har lyst til at udvikle dig som faglig og strategisk rådgiver inden for det bæredygtige område

 

Vi forventer, at du får travlt fra dag ét, både som medudvikler af vores ydelser og som faglig sparringpartner for dine kolleger og vores kunder.

 

Du vil få selvstændigt kundeansvar og du bliver ligesom vores øvrige team superbruger i vores stærke ydelser til transformation og omstilling af virksomheder og organisationer.

 

Vi forventer at du inden for de første måneder får en god forståelse for vores kerneydelser, kunder og opgaver, og måden vi driver projektledelse på. Hvis du som udgangspunkt synes, at det er sjovest at nørde med ESG data og lave livscyklusanalyser, så er det nok ikke dig vi leder efter. Her trækker vi på gode partnere. Vores tilgang er strategisk, nysgerrig og forretningsdreven og vi er kompromisløse når det gælder at skabe reel og bæredygtig forretningsimpact.   

 

Send ansøgning og CV til Julie Skaarup Roesgaard på julie@heagenda.dk. Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Julie på mail eller på tlf. 42361652.

Vi afholder løbende samtaler.

 

Om Hansen & Ersbøll Agenda

Siden 2017 har Hansen & Ersbøll Agenda arbejdet med virksomheders og organisationers engagement med ESG og den bæredygtige omstilling. Vores team tilbyder førende bæredygtighedsekspertise inden for forandringsledelse, agenda setting, interessentindragelse, fortalervirksomhed, PR, virksomhedspositionering, ledelseskommunikation og bæredygtighedsrapportering. Vi arbejder på alle niveauer fra sparringsmøder på ledelsesniveau til længerevarende implementeringsindsatser.