Hvad er en dobbelt væsentligheds-analyse – og hvorfor er den vigtig for jeres virksomhed? 

Hvad er en dobbelt væsentligheds-analyse – og hvorfor er den vigtig for jeres virksomhed?  Hvad er en dobbelt væsentligheds-analyse – og hvorfor er den vigtig for jeres virksomhed? 

Verdensmål:

  • All Goals

Hvis jeres virksomhed er omfattet af CSRD-rapportering skal I til at lave en dobbelt væsentlighedsanalyse. Men hvad er en dobbelt væsentlighedsanalyse?

Dobbelt væsentlighedsanalyse er den helt afgørende analyse, I skal udarbejde for at afklare hvad I skal rapportere på i jeres CSRD-rapport, og hvad I ikke behøver at have med i jeres rapport. 

 

Analysen har to elementer – en inside-out og en outside-in.  

 

Den første del af analysen belyser, hvordan jeres virksomhed har indvirkning på miljø og mennesker. Den del kaldes inside-out. 

 

Den anden del af analysen er, hvordan jeres virksomhed påvirkes finansielt af omverdenen, altså hvilke nye risici og muligheder jeres virksomhed vil opleve på grund af miljø, mennesker og governance faktorer. Den kaldes outside-in. 

 

I skal foretage jeres vurderinger af, hvordan virksomheden påvirker mennesker eller miljø både på kort-, mellemlang -og langsigt, da jeres påvirkning kan variere over tid. Så det er både påvirkningen i dag og den potentielle virkning i fremtiden, I skal tænke på.  

 

Før i går i gang med analysen, skal I se grundigt på jeres forretningsmodel og værdikæde. Det vil give det nødvendige overblik over, hvordan jeres virksomhed opererer fra indkøb af råvarer, til produktion, distribution og bortskaffelse af jeres produkt. Dette trin vil give jer overblik over, hvilke funktioner og personer i jeres virksomhed, I skal have med i jeres tværfaglige team bag analysen. Samtidig vil det give jer et overblik over, hvem der er jeres vigtigste leverandører, kunder og  samarbejdspartnere, som I skal inddrage i jeres arbejde med bæredygtighedsspørgsmålene og vurdering af dem.