Hvad er rollefordelingen mellem revisor og rådgiver, når det kommer til CSRD?  

Hvad er rollefordelingen mellem revisor og rådgiver, når det kommer til CSRD?   Hvad er rollefordelingen mellem revisor og rådgiver, når det kommer til CSRD?  

Brancheorganisation, FSR – Danske Revisorer, har udgivet et notat, som beskriver, hvordan det kan skabe habilitetsproblemer for revisoren, hvis de er involveret i både rådgivningen og erklæringsarbejdet i forbindelse med CSRD-rapportering.  

 

FSR er i fuld gang med at uddanne landets revisorer i at kunne påtegne de bæredygtige CSRD-regnskaber. For at man kan lave sit regnskab, skal man dog have lavet en vurdering af virksomhedens trusler og muligheder og have lavet en plan for det. Det er det der hedder en dobbelt væsentlighedsanalyse og det er den og revisionen der ikke må blive blandet alt for tæt sammen. 

 

Dette er en del af Etikudvalgets vurdering og en ny del 5 af IESBA Code of Ethics og bliver uddybet med citatet; Når revisorer afgiver en erklæring på bæredygtighedsrapporteringen, samtidigt med at revisionsvirksomheden leverer bæredygtighedsrelaterede ydelser til samme kunde, kan der opstå en trussel mod revisors uafhængighed.” (s. 7 i notatet her). 

FSR - Danske revisorer. (2024) Etikudvalgets overvejelser om revisors uafhængighed i forbindelse med afgivelse af erklæringer om bæredygtighedsrapportering i non-PIEs. S 7

Det betyder konkret, at der kan opstå en trussel mod revisorens uafhængighed i forbindelse med udarbejdelse med både dobbelt væsentlighedsanalyse og efterfølgende påtegning af regnskabet, hvis de rette sikkerhedsforanstaltninger ikke er til stede. For den dobbelte væsentlighedsvurdering betyder det blandt andet, at revisoren, som reviderer regnskabet, ikke må ”udarbejde selve væsentlighedsvurderingen” (s. 14).  

FSR - Danske revisorer. (2024) Etikudvalgets overvejelser om revisors uafhængighed i forbindelse med afgivelse af erklæringer om bæredygtighedsrapportering i non-PIEs. S 14

I det lys gør vi hos Hansen & Ersbøll Agenda opmærksomme på, at vores arbejde med dobbelt væsentlighedsvurderingen er helt uden sammenblandinger mellem revision og rådgivning. Derved er det en sikker løsning for at undgå potentielle habilitetsproblemer.