Danmark spiller en vigtig rolle i kampen om at sikre kvinders reproduktive og seksuelle rettigheder

Danmark spiller en vigtig rolle i kampen om at sikre kvinders reproduktive og seksuelle rettigheder Danmark spiller en vigtig rolle i kampen om at sikre kvinders reproduktive og seksuelle rettigheder

Verdensmål:

  • 3 - Good Health and Well-being
  • 5 - Gender Equality
  • 10 - Reduced Inequality
  • 16 - Peace and Justice Strong Institutions
  • 17 - Partnerships to achieve the Goal

Charlotte Ersbølls fortælling fra Nairobi Summit 2019. Kairohandlingsplanen har de sidste 25 år dannet rammen for kvinder og pigers rettigheder globalt, særligt hvad angår deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Konferencens mål var at fejre de sidste 25 års mange fremskridt.

Nairobi Summit blev afholdt i november 2019. Her fejrede vi 25-året for ‘Kairohandlingsplanen’, der blev vedtaget på den internationale konference for befolkning og udvikling i 1994 i Kairo.

 

Kairohandlingsplanen var en milepæl på den globale udviklingsdagsorden, idet 179 lande satte menneskerettigheder – herunder kvinders ret til at bestemme over deres egen krop øverst på den internationale dagsorden.

Kairohandlingsplanen har de sidste 25 år dannet rammen for kvinder og pigers rettigheder globalt, særligt hvad angår deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Konferencens mål var at fejre de sidste 25 års mange fremskridt, for eksempel at mødredødeligheden globalt er faldet med 40 pct.

 

Med vedtagelsen af 2030 dagsordenen og de 17 Verdensmål i 2015, blev det slået fast med syvtommersøm, at ligestilling, kvinder og pigers rettigheder samt adgang til uddannelse er hjørnesten i bæredygtig udvikling. Men selvom vi har set stor fremgang, så er det faktisk ét af de områder, hvor vi hænger i bremsen. For eksempel har World Economic Forum senest anslået, at det vil tage os over 200 år (!) at opnå lighed mellem kønnene. Derfor var det Nairobi-konferencens ambition at skabe fornyet politisk og finansielt momentum bag de dele af Kairohandlingsplanen, som endnu ikke er realiseret.

 

For eksempel dør 830 kvinder stadig hver eneste dag under fødslen, 33.000 piger bliver gift hver dag, før de fylder 18 år, 232 millioner kvinder har ikke adgang til moderne prævention, og 25 millioner kvinder må hvert år udsætte sig selv for livstruende aborter.

 

Konferencen samlede en bred gruppe af interessenter fra 170 lande – unge, statsoverhoveder, ministre, parlamentarikere, civilsamfundsorganisationer, den private sektor, religiøse ledere og mindretal, etniske minoriteter og oprindelige folk, LGBT+, FN organisationer og mange flere. Alle deltagere blev opfordret til at levere commitments til progressive og konkrete tiltag, der kan realisere Kairohandlingsplanens “unfinished business” inden 2030.

Charlotte Esrbøll, partner i Hansen & Ersbøll udtaler:

 

I gamle dage var det ikke ualmindeligt at mødre døde i ‘barselssengen’. I dag kan man forebygge PPH så effektivt, at det i de fleste vestlige lande er meget, meget sjældent at kvinder mister livet på grund af en styrtblødning efter fødslen. Jeg deltog i konferencen på vegne af Ferring Pharmaceuticals, der i samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen og MSD for Mothers har udviklet et nyt præparat – heat-stable carbetocin – til forebyggelse af livstruende styrtblødning efter fødslen – på latin ‘post-partum haemorrhage’ eller PPH.

Morten Bierbaum er direktør i Innovation Silkeborg Hansen og Ersbøll Agenda

99% af alle dødsfald sker pga. PPH i tredjeverdenslande, og særligt i meget fattige og udsatte områder. Som navnet antyder, kan heat-stable carbetocin modstå meget høje varmegrader i op til 3 år. Det præparat der i dag er standard forebyggende behandling – oxytocin – skal transporteres og opbevares på mellem 2 til 8 grader. Det kan gå ud over kvaliteten og i værste tilfælde effekten af den forebyggende behandling. Særligt for kvinder i Afrika, syd for Sahara, kan det nye præparat gøre forskellen mellem liv eller død.

 

Ferring har forpligtet sig til at sikre at præparatet bliver tilgængeligt til en særligt nedsat pris i alle lav og lavere-mellemindkomst lande. Min rolle var at kommunikere Ferrings commitment på konferencen, og indgå i dialog med FN organisationer og andre interesserenter, der kan bistå Ferring i at sikre, at præparatet bliver anvendt forsvarligt og når ud til de kvinder, der har mest behov for det. Det vakte stor anerkendelse, ikke mindst hos FNs befolkningsfond – UNFPA – hvis øverste leder Natalia Kanem takkede Ferring personligt for at bruge netop denne konference til at understrege sin langsigtede commitment til at redde kvinders liv.

 

Det var spændende at deltage på konferencen, der blev til en storpolitisk scene om kvinders rettigheder til at bestemme over deres egen krop. Konferencen, der blev afholdt af UNFPA sammen med de danske og kenyanske regeringer, havde et stort kontingent af danske aktører, herunder Kronprinsesse Mary, danske ministre og parlamentarikere og civilsamfundsorganisationer.

 

Danmark spiller en vigtig rolle i kampen om at sikre kvinders reproduktive og seksuelle rettigheder. Men andre lande, herunder USA, modarbejdede aktivt agendaen, blandt andet fordi de ikke ønsker at seksualundervisning i skolerne og kvinders ret til en sikker abort skal indgå i internationale aftaler som den ny Nairobi Declaration. De lande mener, det skal vedblive med at være et nationalpolitiske anliggende, hvor man i blandt andet USA de seneste år har set et stigende antal stater forbyde fri abort.

 

Som formand for Folketingets tværpolitiske netværk for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, holdt Karen Ellemann en fantastisk tale under afslutningsceremonien på vegne af den danske delegation. 

Karen Ellemann sagde blandt andet:

 

Man kan gøre abort illegalt. Det ændrer ikke på det faktum, at det sker alligevel. Desværre ofte under meget utrygge omstændigheder, som kan være fatale for kvinden. Det er anslået, at der bliver foretaget 25 millioner aborter hvert eneste år under meget utrygge forhold. Dette tal er allerede alt for højt. Og det vil kun gå op, hvis vi giver efter for presset. Danmark vil gøre sit til, at dette ikke sker. At kampen for kvinder og pigers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder fortsætter. At vi står imod over for modstanden.

Morten Bierbaum er direktør i Innovation Silkeborg Hansen og Ersbøll Agenda

Jeg var så stolt over at være dansk, og det mindede mig om, at vi alle har en forpligtelse til at bryde tavsheden og være aktivistiske på vegne af alle de, som ikke har en stemme – ikke engang når det gælder deres egen krop og fremtid.