Nu er loven vedtaget 

Nu er loven vedtaget  Nu er loven vedtaget 

Verdensmål:

  • All Goals

 – Skal din virksomhed udarbejde CSRD-rapport?  

Nu kan du tjekke om din virksomhed skal lave CSRDrapportering for regnskabsår 2025 eller 2026. 

 

Den 2. maj 2024 har Folketinget vedtaget de endelige danske regler om, hvilke virksomheder der skal udarbejde CSRDrapportering. De store børsnoterede virksomheder er allerede i gang, da de skal rapportere for regnskabsåret 2024.  

 

Fra regnskabsåret 2025 skal de øvrige store virksomheder rapportere. Her er der sket en ændring i lovforslaget i forhold til, da det blev fremsat i EU. I den endelige lov er grænserne for virksomhedernes omsætning og balancen blevet hævet, så færre store virksomheder skal rapportere i 2025. 

 

Hvis to af jeres tal for antal ansatte, balance eller omsætning overstiger: 

  • 250 ansatte 

  • 195 mio. DDK i balance 

  • 391 mio. DDK i omsætning  

skal I rapportere fra regnskabsåret 2025. 

 

Hvis I skal udarbejde din rapportering allerede for regnskabsåret 2025, er det vigtigt, at du inden regnskabsåret begynder har færdiggjort en væsentlighedsanalyse og en handlingsplan. Det er med til at afgøre, hvilke målepunkter der er væsentlige for jeres virksomhed og derfor skal med i jeres kommende CSRD-rapportering. Det kan vi hjælpe jer med her hos Hansen & Ersbøll Agenda. 

 

De små børsnoterede SMV’er (dog undtaget mikrovirksomheder) skal rapportere fra regnskabsåret 2026.  

 

Selv hvis din virksomhed ikke er omfattet af pligten til at rapportere, vil den nye lov helt sikkert også få konsekvenser for dig, for dine kunder og leverandører i de store virksomheder vil få behov for oplysninger fra dig, ligesom de på deres rejse mod større bæredygtighed kan stille nye krav til produkter og ydelser.