Nyt forum for Bæredygtig Finans skal være motor i den finansielle sektors bæredygtige omstilling – Hansen & Ersbøll Agenda leverede strategisk rådgivning - Hansen & Ersbøll Agenda

Nyt forum for Bæredygtig Finans skal være motor i den finansielle sektors bæredygtige omstilling – Hansen & Ersbøll Agenda leverede strategisk rådgivning

13. december 2019 10:30 Ingen kommentarer 0

Interview med Sinne Backs Conan, Europapolitisk Direktør i Finans Danmark.

Hvorfor gik I i gang med denne opgave sidste efterår?

Bæredygtighed har igennem længere tid været et tema i den finansielle sektor internationalt. Både på FN niveau og i EU. Da vi begyndte at arbejde meget konkret med EU’s handlingsplan om bæredygtig finans blev det klart for os, at vi var nødt til blive klogere sammen med både de erhvervssektorer, der skal omstille deres forretning, med eksperter i klima- og bæredygtighed og med NGO’er. Vi skulle simpelthen have nogen andre kompetencer og noget andet input ind i vores arbejde. Derfor besluttede vi at lave Forum for bæredygtig Finans, som kunne rådgive og komme med anbefalinger til os i den finansielle sektor.

Hvad er din vurdering af hvad der er sket med branchen i løbet af denne proces?

Vi er blevet meget klogere! Både i forhold til omfanget af den udfordring vi står overfor og vores egen rolle og muligheder i den bæredygtige omstilling. Kort sagt er vi blevet meget opmærksomme på den rolle vi har, som en motor for den bæredygtige omstilling. Og så er vi blevet meget bedre til at tale om og inddrage både Paris-aftalen, Verdensmål og Co2, som vigtige elementer i fremtidens drift. Jeg synes, at vores medlemmer har udvist mod og vilje til at rykke på bæredygtighed. Det er ikke piece of cake at få det her integreret i den daglige drift af en finansiel virksomhed. Det kræver virkelig en indsats, og den har vi committed os til at gøre.

Hvordan hjalp HEA med opgaven?

Da vi havde besluttet, at vi skulle have hjælp udefra via et Forum for Bæredygtig Finans var det vigtigt at få god sparring på, hvem der kunne indgå i et sådant arbejde. Og også mere strategiske drøftelser af mål, proces, værktøjskasse var meget vigtige for os. Her havde vi brug for nogen der havde arbejdet med bæredygtighed igennem lang tid og som kan omsætte den viden til en konkret proces. Det betød en masse gode og vigtige drøftelser i opstarten samt nogle ekstra ører og øjne i Forums møder, som var tunet ind på deltagerne og kvalificeret kunne vurdere om diskussionerne gik i den rigtige retning.

Hvad betød HEA’s indsats for forløbet?

Det var vigtigt for os at have en kvalificeret sparringspartner især i den svære del af sådan et projekt, som opstarten er: er målet det rigtige? Hvad skal være det konkrete udkom? Er vi ambitiøse nok? Især det sidste synes jeg HEA har spillet en stor rolle i. Når man som branche arbejder med svære spørgsmål, er det vigtigt at blive udfordret på om det man gør er nok. Skal der mere til? Er der inspiration fra andre? Så jeg vil gerne sige en stor tak til Lotte og Charlotte for et godt samarbejde. I har grund til at være stolte sammen med os andre over hvor meget vi nåede i 2019.

0

Cookies hjælper os med at forbedre oplevelsen af hjemmesiden. Ved brug af sitet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere.
Luk banner
x