Har du brug for hjælp til at integrere bæredygtighed i din forretningsstrategi og fremtidssikre din virksomhed?

Har du brug for hjælp til at integrere bæredygtighed i din forretningsstrategi og fremtidssikre din virksomhed?
  • Agenda Setting
  • SDG Ambition
  • SDG Strategy

Verdensmål til dette projekt:

  • All Goals

Vi skræddersyer altid processen til behovet i den enkelte virksomhed. Læs med og få indsigt i, hvordan vi sammen med Science Parkens ledelse, medarbejdere, stakeholders og kunder har defineret og lavet en handleplan for, hvordan bæredygtighed kan implementeres i Science Parkens eksisterende kerneforretning. Måske du kan genkende behovene og målsætningerne i din virksomhed?

Hanen & Ersbøll Agenda har været med til at sikre, at bæredygtighed for DTU Science Park handler om meget mere end bæredygtige bygninger, og har blandt andet inspireret til at arbejde med et nyt bæredygtigt innovationsbegreb. Det gjorde vi gennem en involverende og vidensbaseret strategiproces.

Gennem vores samarbejde med HE Agenda det sidste halve år, har vi opnået at se bæredygtighed indefra og ud, samt udefra og ind i vores forskerpark. Vi er blevet konstruktivt udfordret og har fået nye vinkler på bæredygtighedens mange facetter. Ikke mindst opnår vi, at få en bæredygtighedsstrategi indarbejdet i vores overordnede forretningsstrategi samt forslag til konkrete initiativer, der kan give strategien liv.
Morten Bierbaum er direktør i Innovation Silkeborg Hansen og Ersbøll Agenda
Lars Birch
Director of Real Estate & Facilities

Sådan gik vi sammen til opgaven

Vi startede med en ledelsesworkshop, hvor vi sammen satte retning og ramme for den bæredygtige strategi og skabte en bæredygtig kernefortælling i form af et strategihus.

Herefter arbejdede vi systematisk med at inddrage input fra medarbejdere, kunder, interessenter og videnspersoner, med henblik på at konkretisere den retning og ramme, som ledelsen havde udstukket. Den viden vi fik fra omverdensanalysen blev dokumenteret i et notat, til fremtidig brug i den løbende udrulning af strategien.

 

Ledelsen blev igen inddraget for at prioritere og sætte mål for de konkrete tiltag i strategien. Dette arbejde dannede grundlag for en endelig strategi, der integrerede bæredygtighed i Science Parkens forretningsstrategi, og opstillede få men klare ambitioner samt en handlingsplan for 2021-22 med en række konkrete aktiviteter med klare mål.

 

Arbejdet blev afsluttet med et mobiliserende event, hvor kunder, medarbejdere og interessenter blev inviteret til at deltage i udrulningen af strategien således at det kunne blive et fælles projekt for alle involverede.

En strategi, der skaber mærkbare resultater

Gennem strategiforløbet har vi været med til at sikre, at bæredygtighed for DTU Science Park handler om meget mere end bæredygtige bygninger. DTU Science Park arbejder nu ikke “kun” med den forskel, de selv kan gøre som udlejere. Men derimod i høj grad med den impact, de kan skabe gennem samarbejde med deres kunder og lejere.

 

DTU Science Park ønsker desuden at forstærke formidlingen af bæredygtighedsindsatserne, da Science Parken oplever, at deres nuværende indsatser virker usynlige for omgivelserne. Derfor laver vi til efteråret en fokuseret mobiliseringsindsats for at få tiltagende ud og rampen. Følg med, når vi senere på året giver indblik i sådan en mobiliseringsindsats!

Om DTU Science Park

DTU Science Park er Danmarks førende deep-tech community. Det er de fysiske rammer, men i særdeleshed også et vækst- og udviklingsmiljø for mere end 290 deep-tech virksomheder fordelt på start-ups, scale-ups og etablerede virksomheder, som samlet repræsenterer mere end 4.000 medarbejdere.

Som virksomhed i, og dermed kunde hos, DTU Science Park får man støtte til alt fra produktudvikling og patentansøgninger til funding, netværksdyrkelse og forretningsudvikling. 

Bæredygtige produkter og løsninger er for mange af Science Parkens kunder et grundlæggende forretningselement, og det forpligter helt naturligt det omgivende community.

DTU Science Park ønsker derfor, at understøtte kundernes grønne rejse og ambitioner ved at styrke og videreudvikle de eksisterende bæredygtige initiativer i Parken og integrere dette i forretningsstrategien.