Ydelser og kernekompetencer

Dante sagde; ‘det varmeste sted i helvede er reserveret til dem, som beholder deres neutralitet i en tid i stor moralsk krise’. Agendasetting er for os, at tage aktiv stilling til den verden vi lever i, og de bæredygtige udfordringer vi står over for. Sammen udforsker vi jeres bæredygtige forandringspotentiale og stiller skarp, der hvor I har mest på hjerte.

Supplerende ydelser
//  360 graders potentialeanalyse
//  Agendasetting workshop, der skaber fokus for jeres omstilling
//  Opbygning af en bæredygtig vækstfortælling

Der er dem, der taler om, at de ’arbejder med bæredygtighed’ og så er der jer, der sætter en ambition om reelt impact, der forankres i virksomhedens kerneforretning. Vi arbejder med de ambitiøse, der tør sætte absolutte mål, og følge op både på de gode og dårlige dage. Vores grundlag er UN Global Compacts SDG Ambition.

Supplerende ydelser
//  Vi hjælper med at definere et nulpunkt og et ambitionsniveau for jeres virksomhed/organisation i samarbejde med ledelsen.
//  Vi sikrer, at de mål I sætter jer, kan få flest mulige med på rejsen – medarbejdere, leverandører, kunder – og skabe grobund for nye partnerskaber. Vi leverer bl.a. sparring i forhold til UN Global Compacts SDG Ambition og værktøjer.
//  Vi faciliterer ledelsesseminarer, hvor vi definerer nulpunkter, vælger fokus og fastlægger et ambitionsniveau.

Hvordan får I jeres målsætninger integreret i jeres virksomhed? Hvordan passer de bæredygtige ambitioner med jeres forretningsmodel og værdikæde? Vi hjælper jer med at facilitere processen og udvikle strategien.

Supplerende ydelser:

//  Masterclass i Verdensmål
//  Transitionsworkshop med kerneansvarlige i virksomheden/organisationen med fokus på intern forankring, innovation og udvikling.
//  Sammentænkt strategi med transformative elementer på alle dele af virksomheden.

Hvis du vil ændre din virksomhed transformativt, så rejs ikke alene. Vær transparent i dine ambitioner og få mennesker med dig. Vær ikke bage for at kombinere en benhård strategi med et varmt og involverende event. Vær sårbar og åben. Bliv stærk og skab forandring. Vi gør stakeholdere til partnere.

Supplerende ydelser
//  En stakeholderstrategi for både interne og eksterne stakeholdere.
//  Ekstern mobilisering: Vi faciliterer stakeholdermøder og udvikler en fælles strategi med fokus på mål og handlinger. Vi mobiliserer partnere og forener jer omkring den bæredygtige omstilling.
//  Intern mobilisering: Uanset om I har 10 eller 10.000 medarbejdere, så er det helt essentielt at få dem med på rejsen. Vi udvikler en event- og platformstrategi for at få det til at ske.
//  Public Affairs uden bagside. Vi ser alle politikere som medspillere i denne omstilling, vi hjælper med præcis politisk strategi. Vi følger dig og lader dig udføre den.
//  Vi laver en PR, branding og social medieplan, der sikrer dig kendskab og adgang til nye partnere og nye penge, der kan hjælpe dig med din forandring.
//  Vi udvikler og gennemfører det store eller lille event, der både er mere seriøst, og mere crazy end du turde håbe. Målet er altid at få folkets hjerner og hjerter åbnet, så de er parate til reel forandring.

Vi vil gøre fakta sexede. ’Science Based Targets’ er for os ikke begrænset til klima. Det er vores religion, og her går vi ikke på kompromis. Derfor sætter vi dine mål og resultater forrest. Vi er her for at tranformere, og den slags kan du ikke kommunikere dig til alene.

Supplerende ydelser
// Verdensmålstabellen™
// Dokumentation af jeres bæredygtige omstilling: mål, resultater, udfordringer.
//  Vi bruger de mest anerkendte fra standarder såsom UN Global Compact.
//  Mulighed for netværk og adgang til relevante nationale og internationale møder med andre trendsettere inden for jeres branche.

Transformer din organisation. Lige nu, ikke i morgen. 

Vi hjælper dem, der vil være proaktive på den bæredygtige agenda. Vi tilbyder strategisk rådgivning til, hvordan jeres organisation kan bidrage til den bæredygtige omstilling, samtidig med at det gavner jeres forretning. Vi hjælper jer med at forstå, hvordan I kan være med til at levere på den globale og nationale agenda, men også på den lokale agenda, hvor organisationens samspil med lokalsamfundet kan være en nøgle til det værdiskabende samfundsansvar.