Strategisk rådgivning inden for bæredygtighed

Vi arbejder overordnet med fem strategiske elementer i vores strategiske rådgivning. Gennem disse sikrer vi, at I får den mest gennemarbejdede og ambitiøse bæredygtighedsstrategi, som passer til netop jeres organisation.

Fra bæredygtig udfordring til bæredygtig forretningsstrategi

Agendasetting er for os at tage aktiv stilling til den verden, som vi lever i, og de bæredygtige udfordringer, som vi står overfor. Sammen udforsker vi jeres bæredygtige forandringspotentiale og markedsmuligheder.

Med udgangspunkt i FN’s Verdensmål og jeres organisation udvikler vi jeres bæredygtige forretningsstrategi, og vi finder sammen de markedsmuligheder, der passer til netop jeres organisations CSR ønsker.

Ambitiøs bæredygtighedsstrategi

Der er dem, der taler om, at de ’arbejder med bæredygtighed’ og opstiller utallige lister og politikker. Og så er der jer, som sætter en ambition, der skaber en reel bæredygtig forandring, der forankres i virksomhedens kerneforretning. Vi arbejder med strategisk rådgivning til de ambitiøse virksomheder, der tør at sætte de vigtige bæredygtighedsmål.

I denne fase arbejder vi med ledelser samt bestyrelser, og vi sætter de nødvendige ambitioner og mål, der hvor I får mest mulig værdi i jeres bæredygtighedsstrategi.

Bæredygtighedsstrategier med handling bag

Hvordan får I jeres CSR målsætninger integreret i jeres virksomhed? Hvordan passer de bæredygtige ambitioner med jeres forretningsmodel og værdikæder? Vi hjælper jer med at facilitere processen og udvikle jeres CSR og bæredygtighedsstrategi, så de er i tråd med jeres forrentningsmodel og -strategi.

Bæredygtig forandring i organisationen

Hvordan får I jeres målsætninger integreret i jeres virksomhed? Hvordan passer de bæredygtige ambitioner med jeres forretningsmodel og værdikæde? Vi hjælper jer med at facilitere processen og får medarbejdernes ideer til at blomstre og skabe værdi for virksomheden. Jeres kunders drømme skal blive til nøglen til et tæt partnerskab, hvor bæredygtighed og ny forretning går hånd i hånd.

Kommunikation og rapportering om jeres bæredygtighed

Vi har udviklet verdensmålstabellen som grundværktøj til din rapportering. Når du har fundet og indsamlet data til tabellen, vil vi på baggrund af dine, branchens og kundernes behov sikre, at du afleverer en rapport i det format, der giver dig mest værdi og mindst bøvl. Vores leadership rapport sikrer, at design og indhold hænger sammen i et stærkt imødekommende og læsevenligt format.

Derudover har vi fingeren på pulsen, hvad angår ESG rapporter og COP rapporter, hvor vi står klar til at hjælpe jer med at afdække jeres bæredygtighedsinitiativer.

Vi laver en PR-, branding- og social medieplan, der sikrer jer kendskab og adgang til nye partnere og nye investeringer, der kan hjælpe jer med din forandring. Vi udvikler og gennemfører det store eller lille event, der både er mere seriøst og mere crazy, end du turde håbe. Målet er altid at få folkets hjerner og hjerter åbnet, så de er parate til bæredygtig forandring.

Vi hjælper jer med at undgå Greenwashing

Start den bæredygtige udvikling i din organisation allerede i dag

Vi samarbejder med jer, som gerne vil være proaktive i jeres bæredygtighedsstrategi og skabe reel bæredygtig forandring. Vi tilbyder strategisk rådgivning, og stiller skarpt på, hvordan I kan bidrage til den bæredygtige omstilling og FN’s verdensmål. Alt sammen med fokus på, at det også skal gavne jeres forretning.

Vi arbejder med strategisk rådgivning, som fokuserer på, hvordan I kan være med til at levere CSR på globalt, nationalt såvel som lokalt plan.  

hansen og ersbøll agenda strategisk rådgivning