Finans Danmark – Forum for Bæredygtig Finans

Finans Danmark – Forum for Bæredygtig Finans
  • Change Mobilization
  • Uncategorized @da

Verdensmål til dette projekt:

  • 9 - Industry, Innovation and Infrastructure
  • 17 - Partnerships to achieve the Goal

Vi fik med Finans Danmark samlet hele finanssektoren, NGO’er og alle store brancher og udviklet fælles mål og anbefalinger for, hvordan den danske finanssektor i fremtiden vil løfte bæredygtighedsopgaven.

Finanssektoren har i kølvandet på finanskrisen tilpasset sig flere krav til kapitalberedskab og til deres sikring af kunder. Samtidig har alle banker skulle tilpasse deres egen organisation til en ny virkelighed, med øget offentlig kontrol og langt større fokus på deres indtjening. Hvordan gør man en sektor bæredygtig, som grundlæggende lever af at løbe en beregnet risiko for andre, og hvor det at indtænke bæredygtighed ikke har været en del af ligningen?

 

Det korte svar er at tage det lange bæredygtige lys på og få lavet en ambition og strategi for omstillingen. Strategien var at få sektoren til at se, hvor stærk en driver for bæredygtig omstilling, den kan være, og se hvordan den med sine kunder på en langt mere etisk måde kan tage dialog om de mest basale bankforretninger, der samtidig kan skaffe deres kunder mere værdi og bedre fremtidig forretning.

 

Metoden var at få analyseret muligheder og få indrammet egne mål og løsningen blev etablering af et forum med repræsentanter fra både sektor, brancher, kunderne og NGO’ er.

 

Forum for Bæredygtig Finans blev et åbent og tillidsfuldt rum, hvor ambitioner og muligheder kunne deles, og hvor der kom inspiration fra de førende banker og bæredygtige eksperter i verden til netop dette. Centralt var det, at sikre, at bankerne selv ville det her og kunne se en fordel i en transparent løsning med en enkel taksonomi, som kunder og omverden kan forstå og sammenligne og på sigt få udviklet nogle incitamenter, der betyder at banker rent faktisk kan skubbe på en en bæredygtig omstilling af alle sektorer i landet.

 

På Finans Danmarks årsmøde havde Finans Danmark fået samlet hele sektoren om forummets anbefalinger, og det videre arbejde blev sat i gang. Ligeledes understregede nationalbankdirektøren en hyldest til det arbejde, der havde fundet sted i forummet og understregede nødvendigheden af en bæredygtig omstilling.

Sinne Conan, Europapolitisk Direktør, Finans Danmark siger

 

Det var vigtigt for os at have en kvalificeret sparringspartner især i den svære del af sådan et projekt, som opstarten: er målet det rigtige? Hvad skal være det konkrete udkom? Er vi ambitiøse nok? Især det sidste synes jeg HEA har spillet en stor rolle i. Når man som branche arbejder med svære spørgsmål, er det vigtigt at blive udfordret på, om det man gør er nok. Skal der mere til? Er der inspiration fra andre? Så jeg vil gerne sige en stor tak til Lotte og Charlotte for et godt samarbejde. I har grund til at være stolte sammen med os andre over, hvor meget vi nåede i 2019.

Morten Bierbaum er direktør i Innovation Silkeborg Hansen og Ersbøll Agenda

Implementeringen er nu i gang
Vi fik med Finans Danmark samlet hele sektoren, NGO’er og alle store brancher. Vi fik udviklet fælles mål og anbefalinger for, hvordan den danske finanssektor i fremtiden vil løfte opgaven og sikre, at Danmark fremover kommer med i frontløberskabet i kommende EU-regulering og standarder for området.

Se vores andre cases hvor vi har
arbejdet med Agenda Setting her

Hansen og Ersbøll agenda strategisk rådgivning bæredygtighed

Se rapporten og anbefalingerne fra Forum for Bæredygtig Finans her.