CSRD – Hvad betyder direktivet, og hvad skal I som virksomhed gøre?

CSRD – Hvad betyder direktivet, og hvad skal I som virksomhed gøre? CSRD – Hvad betyder direktivet, og hvad skal I som virksomhed gøre?

Verdensmål:

  • All Goals

I november 2022 vedtog EU ’Direktivet om bæredygtighedsrapportering’, også kendt som CSRD-direktivet. Målet med det nye direktiv er først og fremmest at gøre virksomheders ESG-rapportering mere gennemsigtigt og sammenligneligt. Det vil gøre det lettere for investorer og andre samfundsaktører at stille virksomheder til ansvar for deres handlinger, og derved bidrager direktivet også til at den bæredygtige agenda bevæger sig fremad.

CSRD kommer til at omfatte omkring 2.200 større danske virksomheder, men mange – også SMV’er bliver indirekte påvirket, hvis de er underleverandører til virksomheder, der er omfattet af loven. Størstedelen af danske virksomheder, som skal lave CSRD, skal i efteråret lave en dobbelt væsentlighedsanalyse, som er første skridt på CSRD-rejsen. I regnskabsåret der følger, skal I lave jeres CSRD-rapportering. Denne rapportering skal en revisor påtegne og dermed give det bæredygtige regnskab en erklæring med begrænset sikkerhed. Dermed bliver CSRD en rapporteringsøvelse og fremlægges sammen med det finansielle regnskab.    

 

Se videoen herunder, hvor Lotte Hansen, adm. direktør i Hansen & Ersbøll Agenda sammen med Ellen-Marie Friis, CSR-chef i Dansk Erhverv, gennemgår det nye bæredygtighedsdirektiv.  

Hvad skal virksomheden gøre? 

 

Som en del af CSRD skal I:

 

– Lave en dobbelt væsentlighedsvurdering, hvori I skal redegøre for virksomhedens indvirkning på mennesker og miljøet, samt hvordan bæredygtighedsforhold påvirker jeres virksomhed ud fra et finansielt perspektiv 

 

Offentliggøre information om jeres forretningsstrategi og forretningsmodel, og hvor modstandsdygtige I er over for risici forbundet med bæredygtighedsforhold, samt hvilke muligheder der er for jeres virksomhed

 

Vise hvordan I er med til at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C, som anført i Paris-aftalen og bidrage til klimaneutralitet i 2050

 

– Være tydelige omkring jeres CO2-aftryk både i scope 1, 2 og 3 

 

– Beskrive jeres negative påvirkninger forbundet med virksomhedens drift og værdikæde – dvs. aftryk ud over egen produktion og hovedkontor 

 

– Oplyse om jeres virksomheds tidsfæstede mål vedrørende bæredygtighed 

 

Hos Hansen & Ersbøll Agenda kan vi hjælpe din virksomhed med at udarbejde markedets stærkeste fundament for din CSRD-rapport: den dobbelte væsentlighedsanalyse. Vi anbefaler, at man starter i 2024 med at lave en dobbelt væsentlighedsanalyse.  

Vi kan også hjælpe dig, hvis du er underleverandør og skal opfylde nogle af de krav, som dine store kunder stiller til dig.