Flere handlinger og mindre snak på Folkemødet 2021

Flere handlinger og mindre snak på Folkemødet 2021 Flere handlinger og mindre snak på Folkemødet 2021

Verdensmål:

  • 9 - Industry, Innovation and Infrastructure
  • 11 - Sustainable Cities and Communities
  • 13 - Climate Action
  • 17 - Partnerships to achieve the Goal

Et stærkt partnerskab vil sætte alle sejl ind på at give konkrete bidrag til FNs Verdensmål på Folkemødet 2021. Målet er at frembringe handling i Allinge - ikke bare varm luft!

Centralt i Allinge Havn vil regattaen det tremastede sejlskib, barkentinen LOA af Aalborg, danne rammerne for debatter, netværksarrangementer og dialog om verdensmål. Det hele bliver arrangeret af en bred partnerkreds.

Partnerkredsen består af Aalborg Universitet, Aalborg Kommune, Business Region North Denmark, Access2Innovation, Region Nordjylland, Professionshøjskolen UCN, AkademikerPension og foreningen iLoveGlobalGoals.

Målet er at bidrage med inspiration til at handle på verdensmålene i alle deres aspekter. Det må ikke bare blive varm luft – derfor er der et skarpt fokus på konkret handling! Handlingerne skal på skibet omdannes til fysiske handlingstavler, der skal manifestere alle de løfter og handlinger, partnerne har givet. Partnerskaber vil efter Folkemødet 2021 følge op på handlingerne og sikre, at de bliver ført ud i livet.