UN Global Compact; Health is Everyones Business

UN Global Compact; Health is Everyones Business
  • Change Mobilization
  • SDG Ambition
  • SDG Impact
  • SDG Strategy

Verdensmål til dette projekt:

  • 3 - Good Health and Well-being
  • 13 - Climate Action
  • 17 - Partnerships to achieve the Goal

Vi står over for en pandemi af kroniske livsstilsrelaterede sygdomme: Årsag til at to-tredjedele af verdens befolkning dør før tid; en tikkende bombe under den næste generations sundhed.

Under FNs Generalforsamlingsuge i 2016 samles en række virksomheder og andre aktører i mødelokalet på den Danske FN mission i New York. Medvært for mødet er UN Global Compact (UNGC), verdens største initiativ for bæredygtige virksomheder. Agendaen er: Hvordan mobiliserer vi offentlige-private samarbejder, der kan skabe mere sundhed for flere mennesker?

 

Rundt om bordet er enighed om, at der er behov for at gentænke sundhed – ikke som individuel sygdom, der skal behandles, men som en fælles ressource, der skal styrkes og værnes om. Deltagerne beder UNGC om at være det samlende punkt for denne agenda.

 

December 2016 bliver partner i Hansen & Ersbøll Agenda, Charlotte Ersbøll, bedt af UNGC om at lede udviklingen af en Action Platform med fokus på SDG 3: Sundhed for alle. Sammen med programteamet i UNGC sætter Charlotte ud for at skabe en platform, som er relevant og værdiskabende for flest mulige virksomheder fra flest mulige brancher; som trækker på UNGCs styrkeposition som et principbaseret FN initiativ, og som kan drive transformativ og tværsektoriel forandring for en sundere verden for alle.  

Agenda workshop

Charlotte samler ledende internationale sundhedsaktører for få deres anbefaling til UNGCs rolle i at sætte en transformativ SDG 3 agenda. Et af de svære temaer på mødet er, hvad der skal til for at skabe tillid og nedbryde ’os mod dem’ diskursen mellem den private sektor og sundhedsaktører.

Hansen og Ersbøll agenda strategisk rådgivning bæredygtighed

Find fælles afsæt og fokus på transformativ sundhedsimpact

Charlotte igangsætter en omfattende konsultation blandt UNGCs virksomheder og stakeholders for at finde fælles afsæt. Billedet, der tegner sig, er komplekst. Alle er enige i præmissen for arbejdet – at der er behov for at skabe fælles tværsektorielt ejerskab til en sundere verden for alle. Men her stopper enigheden. NGO’er, FN, myndigheder og sundhedseksperter peger på den private sektor som en væsentlig del af problemet. Den private sektor ser sig selv som en afgørende del af løsningen, men er frustrerede over ikke at blive hørt og forstået. Én ting står klart: manglen på tillid er en væsentlig barriere for at gentænke sundhed som et fælles ansvar. 

 

Kredsen af partnere bliver enige om, at der skal laves en taksonomi for virksomhedernes samfundsansvar for sundhed, der kan hjælpe dem til at kortlægge og adressere, hvordan SDG 3 er forbundet med andre SDG’er. De bliver også enige om, at udvælge ét fokusområde for taksonomien, der kan få flest med.

SDG Ambition

I dialog med chefredaktøren fra det anerkendte lægevidenskabelige tidskrift The Lancet, kortlægges 4 fokusområder, hvor der er behov for, at virksomheder tager lederskab og indgår i partnerskaber: Bekæmp fedme-epidemien i den næste generation; skab mental sundhed på arbejdspladsen i en verden i hastig forandring; tag kollektiv handling i samspillet mellem en sund planet og sunde mennesker; og skab bedre vilkår for kvinders sundhed i den globale leverandørkæde. På en collective impact workshop i New York juli 2018 udfolder en bred kreds af stakeholders de 4 temaer, og når frem til, at de ønsker at fokusere på samspillet mellem en sund planet og sunde mennesker.

strategisk rådgivning bæredygtig forandring

Simultane fordele for klima, miljø og sundhed

Ved lanceringen er initiativet fuldt selvfinansieret for en to-årig periode. Videnspartnere bidrager frivilligt til udviklingen af videnskabsbaseret indhold. 

 

UN Global Compact publicerer som et resultat af processen rapporten ‘Business Leadership Brief for Healthy Planet: Healthy People‘. Der afholdes et globalt lanceringsevent for rapporten med deltagelse af sundhedsminister Magnus Heuniche, c-suite repræsentanter fra virksomheder og partner organisationer.  

Change mobilization

Med det nye klima-sundhedsfokus kommer AstraZeneca om bord som patron (nøglepartner og sponsor), nye virksomheder tilslutter sig UNGC med det formål at deltage i Action Platformen, herunder verdens største apotekskæde Walgreens-Boots Alliance. Udover Duke University kommer nye videnspartnere ombord, herunder WHO, Global Reporting Initiative (GRI), og Business for Social Responsibility (BSR). 

mobilisering strategisk rådgivning bæredygtighedsstrategi

SDG Impact 

På trods af at initiativet i princippet formelt er afsluttet med udgangen af 2019, bliver deltagerne enige i at merge Action Platformen ind i UNGC’s klimaprogram, således at det bliver et dedikeret track, der bliver kaldt ”Putting a Human Face on Climate Change”. 

 

Med udgangen af juni 2020 ligger der en godkendt arbejdsplan og partneraftaler med henblik på at udvikle et menneskerettighedsbaseret impact assessment tool; sætte videnskabs-baserede impact targets; og lancere et ’call-to-action’ for integreret transformativ handling for klima, natur og sundhed på COP26 (udskudt til 2021). 

bæredygtig forandring strategisk rådgivning virksomhed

Læs mere om Charlotte og hendes arbejde her

Måle sdg impact